โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student_select.php?School_ID=1041680835&Edu_year=2563&Area_CODE=101720