โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชน
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563  โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา  ร่วมกับ สสส.     ได้จัด โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,15:22   อ่าน 142 ครั้ง