โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (นิเทศภายในโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (นิเทศภายในโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,11:02   อ่าน 92 ครั้ง