โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางเนตรชนก ชมภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอนุ ก.ต.ป.น.และคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา นำคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นางสาวประภัสสร ทามาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ก.ต.ป.น.และนางรมยกร วรรณสวาท ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ตรวจ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา โดยมีนางนภัคธร ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับและรับการประเมิน

โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,10:27   อ่าน 54 ครั้ง