โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรวิภา พรหมเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาวดี สิงห์มหาไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปิยะพงษ์ สวนสุวรรณ
ครูชำนาญการ