โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุวัสสา สิทธิมาตย์
ครูธุรการ

นายเจริญ จันรัญ
พนักงานราชการ