โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่